Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jatyiwszyscyktorychznamy
22:20
5750 79a8 500
Reposted fromhairstyles hairstyles viaciasteczkowa ciasteczkowa
jatyiwszyscyktorychznamy
21:59
Jeśli Bóg jest w stanie stworzyć świetliki, których pupa świeci jak gwiazda, to myślę, że wszystko inne też jest możliwe. Wszystko.
— Charles Martin "w pogoni za świetlikami"
jatyiwszyscyktorychznamy
20:15
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viatoolate toolate
jatyiwszyscyktorychznamy
08:57
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viabederektorem bederektorem
jatyiwszyscyktorychznamy
19:26
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viazakazane zakazane
jatyiwszyscyktorychznamy
19:24
jatyiwszyscyktorychznamy
15:18
,,,,
jatyiwszyscyktorychznamy
21:20
jatyiwszyscyktorychznamy
21:19
Ideał :*
jatyiwszyscyktorychznamy
21:19
przepiękna
jatyiwszyscyktorychznamy
21:18
ojeej ♥
jatyiwszyscyktorychznamy
21:17
:).
jatyiwszyscyktorychznamy
21:17
:).
jatyiwszyscyktorychznamy
21:16
:).
jatyiwszyscyktorychznamy
21:14
grr
jatyiwszyscyktorychznamy
21:13
jatyiwszyscyktorychznamy
21:13

Reposted byfincatamananotthesameniskowoendemit
jatyiwszyscyktorychznamy
15:14
6487 8687 500
Reposted fromaillie aillie viasoulforme soulforme
jatyiwszyscyktorychznamy
15:06
6369 f355
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viamissbrodka missbrodka
jatyiwszyscyktorychznamy
15:06
To było jedno z tych spojrzeń, po których czujesz się zeskanowany i odczytany z dokładnością co do spójnika i pięciu zer po przecinku.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamissbrodka missbrodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl