Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jatyiwszyscyktorychznamy
21:51
9789 76f7
Reposted fromkonwalia konwalia
jatyiwszyscyktorychznamy
10:48
Reposted frombluuu bluuu viapalell palell
jatyiwszyscyktorychznamy
09:07
Siadł na gałęzi zasłucha­ny w ciszy dźwięk trąbką malowany.
Biały ptak.
- Dlacze­go smut­ny jes­teś, nie śpiewasz, choć w biel dziś jes­teś strojny?
- Bo kru­ki, choć ser­ce im pęka, nie pot­ra­fią śpiewać. 
To jest mój ko­lor żałoby..
jatyiwszyscyktorychznamy
22:48
Praw­dzi­wy przy­jaciel wyczu­wa mo­ment kiedy może dać nam w twarz, a my jeszcze mu za to podziękujemy.
— dobrze jest mieć takich ludzi koło siebie
jatyiwszyscyktorychznamy
22:48
I nagle widzisz uśmiech.
TEN uśmiech. 
Ten, którego tak bardzo Tobie brakowało.
I nagle nie możesz powstrzymać swoich ust i uśmiechasz się. Zaczynasz się serdecznie śmiać. 
I wiesz, że to właśnie to było Ci potrzebne, żeby wszystko wróciło do normy.
— życiowe, okolicznościowe.
jatyiwszyscyktorychznamy
16:48
Kiedyś nauczysz się dostrzegać subtelną różnicę między trzymaniem się za ręce, a połączeniem dusz. I dowiesz się, że miłość to nie tylko pożądanie, a przebywanie w czyimś towarzystwie nie oznacza bezpieczeństwa. I zaczniesz zdawać sobie sprawę, że pocałunki nie są przypieczętowaniem umowy na całe życie, a prezenty nie są obietnicami.
A potem zaczniesz akceptować swoje porażki i znosić je z podniesioną głową, otwartymi oczami i wdziękiem osoby dorosłej, a nie żalem i gniewem dziecka.
— Veronica A.Shoffstall, "Kiedyś"
Reposted fromkabooom kabooom viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
jatyiwszyscyktorychznamy
16:47
jatyiwszyscyktorychznamy
09:59
8384 6a7e
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viatediousuncle tediousuncle
jatyiwszyscyktorychznamy
09:58
– Sądzę, że masz chęci i talent. Większy, niż sądzisz, ale mniejszy niż pragniesz. Ale takich, co mają chęci i talent, jest wielu, a mimo to większość z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia by cokolwiek w życiu zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla sportowca. Można się urodzić z większymi lub mniejszymi zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie dlatego, że jest wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś sportowcem lub artystą, jest praca, praktyka, technika. Wrodzona inteligencja jest tylko i wyłącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzystać, musisz przekształcić swój umysł w precyzyjną broń.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromxwhateverx xwhateverx viaciasteczkowa ciasteczkowa
jatyiwszyscyktorychznamy
09:44
5175 ad33
Reposted fromfuckmplease fuckmplease viaciasteczkowa ciasteczkowa
jatyiwszyscyktorychznamy
09:44
6176 c045 500
Magia zupy.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jatyiwszyscyktorychznamy
08:07
5684 ff94
jatyiwszyscyktorychznamy
08:06
6487 8687 500
Reposted fromaillie aillie viatediousuncle tediousuncle
jatyiwszyscyktorychznamy
22:08
-Kiedy o tym rozmawialiśmy, powiedział mi o "teorii jednej kuli". Wiesz co to jest?
- Jak z zabójstwem Kennedy'ego? - zażartowałem
- Nie, jak z miłością życia, Każdy ma gdzieś tę jedną osobę. Jedną kulę. I jeśli w życiu dopisze ci szczeście, to tę osobę spotkasz. A gdy ją spotkasz, gdy dostaniesz prosto w serce, wtedy nie bedzie nikogo innego. Nieważne, co się stanie - śmierć, rozwód, obojętność, cokolwiek - nikt nigdy nie zastąpi tej osoby. To teoria jednej kuli.
— Michael Connelly
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viasaphirka saphirka
22:04
jatyiwszyscyktorychznamy
21:56
Nie miał do niej żalu. Czuł tylko zmęczenie i jakieś niezmierne współczucie. Dla niej i dla siebie. Że weszli tak oboje w tę sprawę, która jest ciężka i trudna, która jest niepewna i ciemna i w której już muszą być.
— Zofia Nałkowska; Granica
Reposted fromapatyczna apatyczna viaiamnotarobot iamnotarobot
jatyiwszyscyktorychznamy
21:53
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
jatyiwszyscyktorychznamy
12:43
jatyiwszyscyktorychznamy
12:41
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
jatyiwszyscyktorychznamy
12:41
7418 0a78
Reposted fromsilentghost silentghost viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl